Tuesday, February 1, 2011

Intuitiivteaduste Kooli luuletajad !

Intuitiivteaduste Kooli eesmärgiks on arendada inimestes sensitiivseid võimeid. See kõik on ka luuleinimesele väga omane ja valik, täisti võiks öelda: üks nõidumine ta kõik, luuletamine või selgeltnägemine, love, tranns või inspiratsiooniseisund. Seepärast otsustasime avaldada ka Intuitiivteduste Kooli kuulutuse vastuvõtust kevadsemestriks.


INTUITIIVTEADUSTE  KOOL  võtab
kevadsemestriks vastu uusi õpilasi Tallinnas
Pääsküla püramiidis Laulu tn 6  13. veebr. kell 13.oo
 ja Tartus M. Reiniku gümnaasiumis Vanemuise
tn 48  19.veebr kell 17.oo (Tartus soovitav osaleda
ka samas kell 12.oo algaval Intuitiivteaduste Päeval.)
Õpilaskandidaatidel kaasa võtta üks dokumendi-
foto ja sisseastumismaks 6.40. Mõõdame pendliga
õppidasoovijate energia omadusi, vastu ei võeta
tugeva negatiivse energia ja vaimsete häiretega
inimesi. Lisainfot kodulehel:   intuitiiv.edicypages.com

No comments:

Post a Comment